۰ سبد خرید

فروش Archives - مدرسه رما

برای فروش بیشتر، این ۵ گروه رو بشناسید!

با شناخت این 5 گروه، فروش بیشتر را تجربه کنید. در دوره آموزش مدیریت فروش آقای مجید مجیدی، با پرسونای مخاطب آشنا بشید.
برای فروش بیشتر، این ۵ گروه رو بشناسید!

برند لوکس، لوکس رفتار می‌کنه!

برند لوکس، لوکس رفتار می‌کنه! فعالیت زرد نمی‌کنه، مستمر تخفیف نمی‌ذاره، مارکتینگ عجیب و غریب نمی‌کنه. بلکه همیشه یک رفتار قابل پیش بینی و "بر اساس استراتژی" از خودش نشون میده.
برند لوکس، لوکس رفتار می‌کنه!

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت پانزدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت پانزدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت چهاردهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت چهاردهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت سیزدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت سیزدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت دوازدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت دوازدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت یازدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت یازدهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت دهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت دهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت نهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت نهم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت هشتم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت هشتم