سبد خرید

برندسازی Archives - مدرسه رما

برندسازی و بازاریابی در سفر

تجربه ای بی نظیر از سفر با چاشنی برندینگ و بازاریابی
برندسازی و بازاریابی در سفر

راز موفقیت فری کثیف!

برگ برنده سانویچی فری کثیف، نه برند شخصی بود نه تجاری. روش اقیانوس آبی به موفقیتش کمک کرد.
راز موفقیت فری کثیف!

حمله وندیز به مک دونالد

حمله وندیز به مک دونالد

وبینار مدیریت استراتژیک برند

وبینار مدیریت استراتژیک برند

ویدئوکست اکنون، رضا مهدوی استراتژیست برند

ویدئوکست اکنون، رضا مهدوی استراتژیست برند

داستان جذاب یک استراتژیست برند - قسمت دوم

داستان جذاب یک استراتژیست برند - قسمت دوم

داستان جذاب یک استراتژیست برند - قسمت اول

داستان جذاب یک استراتژیست برند - قسمت اول

تبلیغات، می‌تونه به برند شما آسیب بزنه!

تبلیغات، می‌تونه به برند شما آسیب بزنه!

درس آموخته ای از استارباکس

درس آموخته ای از استارباکس