۰ سبد خرید

مالی Archives - مدرسه رما

تکمیل شده
دوره مفاهیم اولیه مالی و حسابداری

دوره مفاهیم اولیه مالی و حسابداری

۳۰
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره مالی و ثبت شرکت

دوره مالی و ثبت شرکت

۳
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
دوره امور مالیات

دوره امور مالیات

۳۰
۰
۵۰
۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان