۰ سبد خرید

ویدیوهای برندسازی Archives - مدرسه رما

برند لوکس، لوکس رفتار می‌کنه!

برند لوکس، لوکس رفتار می‌کنه! فعالیت زرد نمی‌کنه، مستمر تخفیف نمی‌ذاره، مارکتینگ عجیب و غریب نمی‌کنه. بلکه همیشه یک رفتار قابل پیش بینی و "بر اساس استراتژی" از خودش نشون میده.
برند لوکس، لوکس رفتار می‌کنه!

ما می‌خواهیم برترین برند باشیم!

پرسونال برندینگ یعنی منافع مخاطب را پیش از منافع شخصی در نظر بگیریم!
ما می‌خواهیم برترین برند باشیم!

ویدئوکست اکنون، رضا مهدوی استراتژیست برند

ویدئوکست اکنون، رضا مهدوی استراتژیست برند

برندسازی شخصی یا بازاریابی شخصی؟

برندسازی شخصی یا بازاریابی شخصی؟