سبد خرید

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ – قسمت هشتم

۱۴+۱ قانون برای فروش بیشتر در ۱۴۰۱ - قسمت هشتم

قانون هشتم
قانون تمرین نهایی

نقش تمرین در موفقیت فروش
و معرفی چهار گام
«سیستم فروش با اعتماد بالا»

دیدگاه‌ها ۰